Xe quá hạn đăng kiểm phải chịu mức phạt như thế nào?

Xe ô tô tải có trọng lượng 2 tấn quá hạn đăng kiểm 4 ngày thì có bị xử phạt hay không? Nếu bị phạt, thì phạt theo thông tư hay nghị định nào?

0
1304
Xe quá hạn đăng kiểm phải chịu mức phạt như thế nào?
Xe quá hạn đăng kiểm phải chịu mức phạt như thế nào?

Xe ô tô tải quá hạn đăng kiểm 4 ngày thì có bị xử phạt hay không? Nếu bị phạt, thì phạt theo thông tư hay nghị định nào?

Theo Tin tức ô tô tham khảo và tổng hợp thì tại Điều 55, Luật Giao thông đường bộ 2008 có quy định như sau: “Xe ô tô và rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô tham gia giao thông đường bộ phải được kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (sau đây gọi là kiểm định)”.

Như vậy, để bảo đảm quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ thì xe ô tô và rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô tham gia giao thông đường bộ phải được kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Trong trường hợp chủ phương tiện không cho xe đi kiểm định hoặc không duy trì nối tiếp giữa hai kỳ kiểm định (thường gọi tắt là đăng kiểm) để được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định đúng quy định thì đều là vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Cụ thể:

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) (Điểm c Khoản 4 Điều 16);

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) (Điểm e Khoản 5 Điều 16). Ngoài ra bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;

Như vậy, đối với trường hợp quá hạn đăng kiểm 4 ngày có thể sẽ bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo quy định nêu trên.