Yêu cầu thanh lý xe công minh bạch, nghiêm cấm bán chui

Đối với xe công đủ điều kiện thanh lý, Bộ Tài chính quyết định áp dụng bán đấu giá công khai, nghiêm cấm hình thức bán chỉ định.

0
501
Yêu cầu thanh lý xe công minh bạch, nghiêm cấm bán chui
Yêu cầu thanh lý xe công minh bạch, nghiêm cấm bán chui

Vừa qua, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi tới các cấp chính quyền trung ương và tổ chức chính trị – xã hội về việc đưa ra giải pháp xử lý dành cho các loại xe công dư thừa sau khi được bố trí và sắp xếp lại. Trong đó, Bộ yêu cầu các địa phương thực hiện xử lý xe công dư thừa một cách rõ ràng, minh bạch, đảm bảo tiêu chuẩn và hiệu quả theo quy định.

Theo đó, ô tô chưa đủ điều kiện thanh lý nhưng không đạt chuẩn chuyển sang xe chuyên dùng hoặc chưa có đơn vị tiếp nhận thì có thể thanh lý theo hình thức bán đấu giá công khai, không bán chỉ định.

Các loại ô tô đủ điều kiện thanh lý phải được bán đấu giá công khai chứ không áp dụng hình thức bán chỉ định. Đối với xe chuyển từ chức năng dùng chung sang xe chuyên dụng thì phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định được các cấp chính quyền ban hành. Trường hợp các cơ quan chức năng cần chuyển xe công từ nơi thừa sang nơi thiếu cần cân nhắc dựa trên tiêu chuẩn nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản của Chính phủ.

Việc bán đấu giá ô tô thanh lý phải được tiến hành theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và đấu giá tài sản. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng được ủy quyền bán ô tô bắt buộc thực hiện đúng theo quyền và nghĩa vụ của người có tài sản bán đấu giá. Sau khi sắp xếp đội xe, các đơn vị sẽ kê khai biến động tài sản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định.

Yêu cầu thanh lý xe công minh bạch, nghiêm cấm bán chui
Yêu cầu thanh lý xe công minh bạch, nghiêm cấm bán chui

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, Việt Nam có tổng cộng 34.211 ô tô công tính đến hết năm 2016, với giá trị trung bình khoảng 320 triệu đồng/chiếc/năm. Sau quá trình kiểm kể, lượng xe công dư thừa tăng lên đến hàng nghìn chiếc.

Bộ Tài chính cho biết, số ô tô công dư thừa chủ yếu là xe được sản xuất từ 2001-2005. Nhằm hạn chế tình trạng mua ô tô mới và giải quyết triệt để số xe công dư, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan: Căn cứ tình trạng xe hơi, tiêu chuẩn và định mức sử dụng ô tô của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trường hợp có nhu cầu tiếp nhận điều chuyển xe ô tô kể trên thì có văn bản gửi Bộ Tài chính trước 28/2/2018 để phối hợp xử lý theo quy định.